วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

13/11/2012

วัน อังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2555

           หลังจากได้มีการปฐมนิเทศจากอาทิตย์ที่แล้ว....วันนี้ก็เป็นการเริ่มเรียนวันแีรก ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง "การทำแบบสอบถาม" และย้ำเตือนกับผู้ที่ยังไม่ได้ทำ 
          - โดยการทำแบบสอบถามนี้ ผู้ที่ทำแล้วและมีรายชื่อก็จะได้รับแชร์จากที่อาจารย์ส่งมาให้ทาง Gmail เพื่อยืนยันว่ามีรายชื่อแล้วอีกทั้งต้องกรอก Gmail กับ blogspot ของเราให้เรียบร้อย
          -  ได้เข้าระบบ art.chandra.ac.th/ecourse เพื่อทำการลงทะเบียนเรียนเข้ากลุ่ม 102
และได้ทำแบบทดสอบก่อนเรียนในห้องเรียน
          -  ให้ตรวจสอบ google+ และ  E-learning ด้วยว่าได้ใส่ชื่อและนามสกุลพร้อมรูปตัวเองเรียบร้อยแล้วหรือยัง ? เพื่อระบุให้ชัดเจนว่าเป็นนักศึกษาคนใด ?
          -   และสอน "Google Drive"  เพื่อให้ใช้ในการใส่ข้อมูลที่เราสนใจ ไม่ว่าจะเป็น ข่าวสารที่เราแปล หรือ ตัวอักษรที่เราสนใจ เช่น Typograph และสอนการตั้งค่าจัดหน้ากระดาษ
         -    การหาข่าวสาร "Typo" หาบล็อกที่เกี่ยวข้องและแปลจาก google โดยใช้เครื่องช่วยแปลจับใจความเนื้อหาเรียบเรียงขึ้นเองเป็นภาษาเราเองมา 3 เรื่อง www.typographyserved.com หรือ  www.coca-cola-art.com และไม่ว่าจะแปลข่าวสารหรือข้อมูลอะไรที่เราสนใจก็แล้วแต่ต้องโพสไปที่ "Google Drive" ทุกครั้ง โดยต้องมีการอ้างอิงระหว่างการทำข่าวสาร โดยใช้คำย่อว่า Retfoem : การอ้างอิงทุกครั้งต้องใช้ตัวเอียง
         -    ใช้แจ้งชื่อกลุ่มที่ได้จัดกันไว้แล้ว ส่งรายชื่อภายในวันที่ 18 พ.ย. 55

 งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำ !!!!

               ออกแบบชื่อ-นามสกุล ตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ โดยออกแบบในสมุดกราฟ ขนาดอักษรสูง 3 cm. หรือเทียบเท่ากับสมุดกราฟก็เท่ากับ 3 ช่อง และศึกษารูปแบบตัวอักษรที่สนใจและนำมาออกแบบ
        

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น