วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

06/11/2012

วันอังคาร ที่ 6 พฤศจิกายน 2555

             เป็นการเรียนการสอนวันแรกของรายวิชา ARTD 2304 การออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ Typography Design ในการเรียนการสอนวันแรกได้มีการปฐมนิเทศเพื่อให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนในวิชารายนี้เพิ่มเติมก่อนที่จะได้มีการเรียนในครั้งต่อไป...

             ในการเรียนครั้งแรก ได้มีการพูดคุยอธิบายเกี่ยวกับ รายวิชา,การเข้าห้องเรียน,การแต่งตัว,การทำงานกันเป็นกลุ่ม,การขาดเรียน ฯลฯ  และืทุกครั้งที่มีปัญหาหรืออยากจะปรึกษาเกี่ยวกับงานก็สามารถพบกับอาจารย์ได้ที่ห้อง
             งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำ็!!!  
*การให้ทำแบบสอบถามจากเว็บไซต์(ภายในวันศุกร์นี้) และสมัคร e-mail จาก google-gmail โดยต้องติดตามงานจาก google+ ติดตามจากเมล์อาจารย์ prachid2009@gmail.com  และสมัครบล๊อกส่วนตัวของ blockspot โดยใช้ชื่อ ARTD2304-suttinee.blogspot.com อีกทั้งต้องบันทึกการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์ลงในบล๊อกทุกครั้งรวมไปถึงต้องเช็คข่าวจากบล็อกอาจารย์...
*หาข่าวโดยวิเคราะห์และแปลข่าวภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบตัวอักษรและการพิมพ์มา 3 แบบโดย http://fontstruct.com/ 
*Designboom.com เป็นแหล่งรวมคนสร้างสรรค์ และแหล่งรวมไอเดียสามารถศึกษาดูงานได้จากแหล่งเว๊ปนี้ได้ ฟอนต์ที่เป็นแหล่งความรู้ใหญ่ คือ Fonts.com,http://thaifont.info.

*ให้ศึกษาแหล่งความรู้เพิ่มเติมจากเว๊บต่างๆ

http://www.issuu.com/orops/typography
http://typefacesdesign.blogspot.com
http://typography.wordpress.com
http://art.chandra.ac.th/claroline/
http://arit.chandra.ac.th/dokeos
http://www.dafont.com
http://www.issuu.com
http://www.fonts.com
http://www.font.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น