วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

20/11/2012

วัน อังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน 2555


         -การหาแหล่งข้อมูลความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์และทุกครั้งที่ศึกษาและบันทักลงใน Google drive ทุกครั้งที่ศึกษามารวมทั้งข่าวสารที่ได้หาเองก็ต้องบันทึกลงใน Google drive  หรือฟอนต์ต่างๆที่สนใจ สรุปว่า ศึกษาอะไรมาก็ให้ใส่ลงใน Google drive ทั้งหมด
         -คิดงานกลุ่ม (Gift) รายงานและนำเสนองานสิ่งที่จะขายกัน พร้อมกับการออกแบบโลโก้กลุ่ม
         -บันทึกแหล่งเรียนรู้จากเว็บต่างๆ แล้วแชร์สัปดาห์ละ 1 เว็บ พร้อมทั้งศึกษาข่าวทีได้มาแชร์
         -ย้ำ !!!!  การหาข่าวสาร 3 ข่าว อ่านหน้าชั้น ต้องเรียบเรียงสรุปเป็นสำนวนตัวเอง พร้อมทั้งบอกแหล่งอ้างอิง ก่อนส่งข่าวต้องส่งโพสและแชร์ให้อาจารย์ตรวจก่อนทุกครั้ง ที่ Google drive และการจัดค่าหน้าหระดาษให้ถูกก่อนส่ง !!!
         -ศึกษาฟอนต์ผลงานต่างๆหรือผลงานรุ่นพี่ได้ที่ http://typefacesdesign.blogspot.com
         -เว็บทำบาโค้ด  http://www.qrcode-monkey.de
         -https://chrome.google.com/webstore/category/home หน้าแรกของ Chrome เว็บสโตร์


งานที่ได้รับมอบหมาย

      สร้างตัวอักษรทำกระดูกฟอนต์ใช้ฟอนต์เดิมที่ใช้กันบ่อยๆเป็นต้นฉบับโดยใช้ "เส้นแกน" 
(ขนาด A4 แนวนอน ) เช่นพวก Angsana,CordiaUPC  โดยใช้สีเทา ทำทั้ง ภาษาไทย (ก-ฮ) ภาษาอังกฤษ (A-Z) ตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ ส่งไว้ทาง Dropbox และอัพขึ้นในของตัวเองและใส่งานในกลุ่มที่ให้โพสไว้ด้วยย

      

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น