วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555

11/12/2012

วัน อังคาร ที่ 11 ธันวาคม 2555

         ดาวน์โหลด~โปรแกรม Fontlab5 User Manual
         ใช้สำหรับการออกแบบชุดตัวอักษรและตัวพิมพ์

         ดาวน์โหลด~โปรแกรม High-Logic FontCreator
         คู่มือการใช้งานโปรแกรมออกแบบสร้างฟ้อนต์ด้วย FontCreator

         ดาวน์โหลด~โปรแกรม Thai Font Template :;
         เป็นแบบตารางว่างๆใช้ในการเขียนฟอนต์ด้วยลายมือตัวเอง

         ดาวน์โหลด~ AAA-Watin New
         เพื่อใช้เป็นต้นแบบ Font Template ในการฝึกฝนการสร้างฟ้อนต์ลายมือ


งาน!!!  โหลด Thai Font Template แล้วปริ๊นมาเขียนเป็นลายมือตัวเอง
เขียนเสร็จก็สแกนลงเครื่อง และืทำลงในโปรแกรม FontCreator ?!?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น