วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2555

18/12/2012

วัน อังคาร ที่ 18  ธันวาคม 2555

         การทำฟอนต์ลายมือและสแกนลงเครื่อง...จากนั้นดาวน์โหลด~ AAA-Watin New
         เพื่อใช้เป็นต้นแบบ Font Template ในการฝึกฝนการสร้างฟ้อนต์ลายมือตัวเอง
   
        เปิด โปรแกรม High-Logic FontCreator พร้อม โปรแกรม  Photoshop
        เพื่อการดำเนินงานในการสร้างฟอนต์และการดัดฟอนต์ 

        เมื่อได้ฟอนต์ลายมือตัวเองที่ต้องการแล้วก็นำฟอนต์มาใช้ในการเขียนการ์ดปีใหม่พร้อม
        ออกแบบการ์ดในรูปแบบตัวเองและส่งไปบ้านอาจารย์ในบ้านเลขที่
        144/157 หมู่ 1 ถนนสุขาประชาสรรค์ 2 ซอย 22 ต.ปากเกร็ด
        อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี 11120 ภายในวันที่ 1 มค 56

         พร้อมทั้งส่งไฟล์ต้นฉบับ .ai.psd.ttf ทาง  Drive ด้วย

         


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น