วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555

4/12/2012

วัน อังคาร ที่ 4 ธันวาคม 2555
       
           1. 18,25 ธ.ค.อ่านข่าวหน้าชั้นเรียน+สอบออนไลน์+สอบมหาลัย
           2. ย่ำเตือนเรื่องการส่งไฟล์งานเป็นชื่อ...(Suttinee-artd2304-ชื่องาน-รหัสกลุ่ม)
           3. งาน Gift  การเขียนรายงาน,แผนผัง,การทำบอร์ด,แนวตัวอย่างสินค้าที่ศึกษา,ออกแบบตัวสินค้าที่จะทำขาย ,สินค้าจริงที่ขายในงาน (สินค้าที่จะขายต้องดัดแปลงจากตัวอย่างที่ได้ศึกษามา) งานที่ทำต้องเกี่ยวข้องกับตัวอักษร และสินค้าที่จะขายต้องให้เข้ากับงานวันวาเลนไทน์ด้วย
           4.โปรแกรมดาวน์โหลดฟอนต์  http://www.fontsaddict.com/
           5. ศึกษา ฟอนต์แมทชิ่งที่ http://www.typography.com/
           6. โปรแกรมที่ต้องเรียนรู้  Font  Creator
           7.  งานอักษรถ้าไม่รู้วิธีการทำอักษรด้วยเส้นกริดให้ดูจากtypefacesdesign.blogspot.com
 
งานที่ต้องส่ง!!    
             - งาน Gift
             - ส่งไฟล์งานอักษร Ai ใหม่ทั้งหมด 
                            

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น