วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555

27/11/2012

วัน อังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน 2555


             1.การรายงานข่าวต้องนำเสนอทั้งเนื้อหาข่าว,รูปและแหล่งที่มาทั้งหมด ตัวอย่างการส่งไฟล์การเขียนงานข่าวที่ถูกต้อง https://docs.google.com/document/d/1SR1KamFYR5d9bqk-8MpbYKB25tklQX-cSqFhjl4oG28/edit
             2.จับกลุ่มทำโครงการสิ่งประดิษฐ์เพื่อสิ่งแวดล้อม  http://bangkokidea2012.com
             3.งาน Gift ทำในรูปแบบวันวาเลนไทน์ โดยให้ไปดาวน์โหลดทำเขียนรายงานที่ถูกต้องรวมทั้งดูการทำงาน Gift ของรุ่นพี่ที่ผ่านมา  
ทำรายงานกลุ่ม Gift ออกแบบโลโก้ ตั้ง Facebook Fan Page และทำ Page Google+ ตั้งเป็นกลุ่มของเรา เพื่อนเป็นหลักฐานในการทำงาน Gift

*เว็ปหน้างาน Gift  http://typefacesdesign.blogspot.com
*แนวทางการเขียนรายงานและการดำเนินงาน https://sites.google.com/site/artthesis/toydesign-1
*การดาวน์โหลดการเขียนเอกสารรายงาย โดย https://sites.google.com/site/artthesis/Home/document
             
             4.ตัวอย่างทุกอย่างที่อาจารย์ได้แชร์มาจะอยู่ใน "แชร์ไฟล์จากผู้สอน" (Google Drive)
             5.ทุกครั้งที่ส่งงาน ต้องเขียนชื่อไฟล์ ด้วย ชื่อ-รหัสวิชา-ชื่องาน-รหัสกลุ่ม เช่น
suttinee-artd2304-ชื่องาน-102 
           

งานที่ได้รับ!!!!?

            1.ทำรายงานกลุ่ม Gift ออกแบบโลโก้ ตั้ง Facebook Fan Page และทำ Page Google+
               ทำรายงานเพื่อเสนออาจารย์ในวันที่ 4 ธ.ค.55 !!!!

            2.การออกแบบ Font ใน Ai  ทำแกนโครงสร้าง,ทำตัวเอีัยง,ตัวหนา,ออกแบบเอง
ภาษาไทย ก-ฮ / ๐-๙ / อักษรจากแป้นพิมพ์ทั้งหมด / วรรณยุกต์ทั้งหมดของไทย
อังกฤษ    A-Z / a-z / 0-9 / อักษรจากแป้นพิมพ์ทั้งหมด
(โชว์กริดเพื่อให้เห็นเส้น สีเส้นสีดำ 100%  การทำเส้นหัวตัดหรือหัวกลมตามแบบของเราเอง)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น