วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2556

08/01/2556

วัน อังคาร ที่ 8 มกราคม 2556

          มีการตรวจเช็ค การ์ดปีใหม่ด้วยฟอนต์ลายมือ และให้ไปปรับปรุงแก้ไขงานตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม
ไม่ว่าจะเป็น การกะจัดระยะช่องไฟหน้าหลัง โดยทดสอบด้วยสายตา

          #งาน   รายงาน 2 เล่ม
1. รายงาน ... " เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ การออกแบบตัวอักษร Typography Design "
   ( 16 หน้า ไม่รวมหน้าปก คำนำ สารบัญ) ขนาดฟอนต์ 16 พอย์ หัวข้อใหญ่ 20 พอย์
2. รายงาน ... " การออกแบบฟอนต์ลายมือตัวเอง ด้วยโปรแกรม Font Creator "     16 หน้า
   ( 16 หน้า ไม่รวมหน้าปก คำนำ สารบัญ) ขนาดฟอนต์ 16 พอย์ หัวข้อใหญ่ 20 พอย์

[[[ รายงานที่ทำต้องมีการตั้งค่าหน้ากระดาษ 3.81 ซ.ม. , พร้อมทั้งอ้างอิงแหล่งที่มา  ]]]

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น