วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

05/01/56

วัน อังคาร ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556

         QA โลโก้ ส่งวันที่ 19 ก.พ.56 ( QA โลโก้ คือ การออกแบบโลโก้กลุ่มแบบอัตลักษณ์)
         * 19 ก.พ.56 พร้อมสอบออนไลน์ (20 คะแนน) ข้อสอบอยู่ในที่ๆทำมาทั้งหมด
         งาน  Mascot (เป็นแบบตัวการ์ตูนในหัวข้อ ดื่มน้ำโดยการใช้แก้วน้ำ)
         ส่งอาจารย์วันที่ 9 หรือก่อนวันที่ 10 ส่งที่ห้องประชาสัมพันธ์
         แทมเพรต ขนาด 31*43 นิ้ว โปสเตอร์โดยใช้ฟอนต์เราเอง
         ISSUU ต้องเสร็จภายในวันที่ 19 ก.พ. 56 
         ตรวจรายงาน-ส่งรายงาน วันที่ 19 ก.พ. 56
         สมุดเช็ึคชื่อ-พร้อมบัตรฟ้าเก็บไว้
         งาน Gift เริ่มวันที่ 11-13 ตรวจงานวันที่ 12 ก.พ.56 เวลา 11.30 น.
         www.fontspace.com

           

        

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น