วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Showfont CRU-Suttinee


 ภาพที่ 1 แสดงการ ShowFont ในแบบตัวอักษรชุด CRU-Suttinee
 

ภาพที่ 2 แสดงการ ShowFont ในแบบตัวอักษรชุด CRU-Suttinee

 

การนำเสนอฟอนต์ของ ศุทธินี  แซ่ตั้ง 5411301905


 วิชาออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ARTD2304 กลุ่ม102

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น