วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

29/01/56

วัน อังคาร ที่ 29 มกราคม 2556

       ตอบแบบสอบถามใน http://art.chandra.ac.th/survey/
       ทำแบบการประเมิน http://humannet.chandra.ac.th/
    
- Dropbox สร้างโฟเดอร์เพื่อใส่งานเกี่ยวกับรายวิชา
- การทำหน้าปกโดยใช้อักษรออกแบบและงานต้องมีการปรับปรุงแก้ไขทั้งหมด
- ทำพีเซ็นและนำเสนอขั้นตอนงานต่างๆ งาน Gift
- ทำ Mascot ส่งก่อนวันที่ 10 นี้ *งานบังคับ ส่งประกวดที่  http://water.chandra.ac.th/
โดยศึกษาวิธีการทำ Mascot ปริ๊นมาขนาด A3   ตัวอย่าง http://logosociety.blogspot.com/
- ทำรายงานการออกแบบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น