วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

โครงการประกวดการออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot)

โครงการประกวดสื่อสัญลักษณ์
ส่งเสริมการใช้แก้วน้ำประจำตัว
ดื่มน้ำสะอาดปลอดภัยจากตู้บริการน้ำดื่มในมหาวิทยาลัย

            Mascot : น้องหยดน้ำ
เป็นที่รู้จักกันดีทุกคนสำหรับคำว่า " น้ำ "  น้ำดื่มเป็นน้ำที่สะอาดมีความปลอดภัย
ปราศจากเชื้อโรค เป็นน้ำที่มีต่อสุขภาพอนามันและมีความคัญต่อการดำรงชีวิต ดังนั้น การดื่มน้ำดื่มมีส่วนสำคัญมากและ  " แก้วน้ำ "  จึงมีส่วนสำคัญมากในการดื่นน้ำเพื่อสุขภาพของทุกคน

ทั้งที่ได้ออกแบบ Mascot น้องหยดน้ำช่วยรณรงค์ให้ใช้แก้วน้ำในการดื่มอีกทั้งยังช่วยให้
รู้จักสำนึกคิดในการใช้แก้วในการดื่มน้ำทุกครั้ง

             แนวคิด : เป็นการออกแบบคาเรคเตอร์เพื่อให้เหมาะสมกับโครงการที่ได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้จึงได้นำคาเรคเตอร์จากหยดน้ำมาใช้ในการออกแบบโดยมีความคิดให้น้องหยดน้ำ แสดงท่าทางอิรอยาบทต่างๆ และให้เป็นคาเรคเตอร์ที่น่ารักของตัว Mascot

            โทนสี : ได้ใช้สีฟ้า เพื่อแสดงถึงความสะอาดและการอนุรักษ์น้ำและความปลอดภัย
ของการใช้น้ำภาพที่ 1 แสดงผลงานในการออกแบบ Mascot
ที่มา : ศุทธินี  แซ่ตั้ง


ภาพที่ 2 แสดงผลงานในการออกแบบ Mascot (ฺBlack-White)
ที่มา : ศุทธินี  แซ่ตั้งภาพที่ 3 แสดงผลงานในการออกแบบ Mascot  (Color)
ที่มา : ศุทธินี  แซ่ตั้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น