วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2556

แปล-สรุป บทความเรื่องที่ 1

แปล-สรุปบทความเรื่อง ที่1.
MAGNA Typeface
แบบอักษร MAGNA
เขียนโดย : Hendrick Rolandez
แปลสรุปความโดย นางสาว ศุทธินี  แซ่ตั้ง
รหัสนักศึกษา  5411301905 กลุ่มเรียน 102
Contact  E-mail : suttinee2535@gmail.com
รายงานวิชา : ARTD2304 การออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์
วันที่ส่ง : 8 มกราคม 2556

                                          MAGNA Typeface
                         
                           ที่มา : http://behance.vo.llnwd.net/profiles2/245471/projects/3645441/8f49e1b3a548ec54090c0448fb302eb2.jpg


                      ที่มา : http://behance.vo.llnwd.net/profiles2/245471/projects/3645441 /c0f3222236a2dd37bff023b5f856b9c2.jpg

                                   ที่มา : http://behance.vo.llnwd.net/profiles2/245471/projects/3645441/5d57ce8fa29532452ab4cfd74c60555c.jpg


MAGNAสร้างขึ้นเมื่อ เดือน เมษายน 2012   จาก สไตล์แนว “ วินเทจ ”
ซึ่ง เป็นแบบอักษรที่มีตัวหลักทั้งหมด คือจาก A - Z และตัวเลข 0 - 9 เป็นแบบอักษรใหม่ที่สร้างขึ้นด้วยเส้นโค้งมีลักษณะที่มีความคมชัดสูงมากจึง ต้องใช้ขนาดปกติหรือขนาดใหญ่เพื่อให้สามารถเห็นรายละเอียดที่ดีของMAGNAอีก ทั้งอักษรนี้ถูกสร้างขึ้นในรูปแบบของตัวอักษรพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กโดยพิมพ์ สัญลักษณ์ทั้งหมดรวมไปถึงตัวเลขด้วย อักษรนี้จะมีลักษณะที่น่าตื่นตาตื่นใจเมื่อนำอักษร MAGNA นี้มาใช้ลงในหัวข้อหรือชื่อหนังสือ.รูปต่อไปนี้จะแสดงวิธีการที่มีทั้งความ สูงและความกว้างของตัวอักษรและตัวอย่างบางส่วนก็มีตัวอักษรที่สามารถมารวม อยู่บนโลโก้ได้ไม่ว่าจะเป็นภาพหรือสิ่งอื่นMAGNAเป็นแบบอักษรฟรีและมีการได้ รับอนุญาติให้ใช้ได้สำหรับงานต่างๆหากสนใจ...สามารถดาวน์โหลดได้ 


ภาคผนวก(สำเนาต้นเรื่องที่แปล)
เรื่องที่ 1. MAGNA Typeface
แบบอักษร MAGNA
ที่มาข่าวสารคอลัมน์:http://www.typographyserved.com/gallery/MAGNA-Typeface/3645441
เนื้อหาข่าวสารต้นฉบับที่คัดลอกมา : Posted in: typographyserved.com
• Written by: Hendrick Rolandez

MAGNA is a free typeface created in April 2012 and based on a "vintage" style. The typeface contains all main characters (from A to Z - capitals & lowercases are the same for the moment) and numbers (from 0 to 9).
The following pictures show you how are the height and the width of the typeface and some examples on how it could be included on a logo, photo or anything else.
This is a FREE typeface and it's authorized to use it for commercial works. To download it just send me a request with your adress e-mail and then I could send it to you OR just take a look at my Dribbble profile where the TTF & OTF files are available now !
I am looking to declined it on several fonts to create a "MAGNA Family" font with Light, Regular, Bold and Italic. So stay turned if you want more about this one !

คำแปลโดยตรงที่ใช้เครื่องมือแปลของ Google translate

เรื่องที่ 1. MAGNA Typeface
MAGNA เป็นอักษรฟรีที่สร้างขึ้นในเดือนเมษายน 2012 และอยู่บนพื้นฐานของสไตล์ "วินเทจ" อักษรมีตัวละครหลักทั้งหมด (จาก A ถึง Z - เมืองหลวง & lowercases จะเหมือนกันสำหรับขณะนี้) และตัวเลข (0-9)
รูป ภาพต่อไปนี้แสดงวิธีการมีความสูงและความกว้างของตัวอักษรและตัวอย่างบาง ประการเกี่ยวกับวิธีการที่จะสามารถจะรวมอยู่ในโลโก้ภาพหรือสิ่งอื่น
นี้ เป็นแบบอักษรฟรีและมันได้รับอนุญาตที่จะใช้สำหรับงานในเชิงพาณิชย์ ที่จะดาวน์โหลดได้เพียงส่งคำขอกับที่อยู่ของอีเมลของคุณแล้วฉันจะส่งให้คุณ หรือเพียงแค่ใช้เวลาดูรายละเอียด Dribbble ของฉันที่ไฟล์ TTF & OTF มีอยู่ตอนนี้!
ฉัน กำลังมองหามันปฏิเสธแบบอักษรหลายที่จะสร้าง "ครอบครัวใหญ่" ตัวอักษรด้วยเบาธรรมดาหนาและตัวเอียง เพื่อให้อยู่หันถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนนี้!


                               ------------------------------------------------------------------------------


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น