วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2556

แปล-สรุป บทความเรื่องที่ 3

แปล-สรุปบทความเรื่อง ที่ 3.
Web Fonts: The Need to Know Basics
แบบอักษรเว็บ : ที่จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับพื้นฐาน
เขียนโดย : Bill Davis
แปลสรุปความโดย นางสาว ศุทธินี  แซ่ตั้ง
รหัสนักศึกษา  5411301905 กลุ่มเรียน 102
Contact  E-mail : suttinee2535@gmail.com
รายงานวิชา : ARTD2304 การออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์
วันที่ส่ง : 8 มกราคม 2556


                    ที่มา : http://blog.fonts.com/wp-content/uploads/2012/01/newebtypo.png

แบบอักษรเว็บ:ที่จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับพื้นฐาน“การพิมพ์เว็บใหม่” นักออกแบบ และนักพัฒนาจะนึกถึงวิธีการออกแบบหลากหลายวิธี โดยยังคง
มอง หาพื้นฐานของตัวอักษรบนเว็บ เมื่อได้เป็นหนึ่งใน 120 ของนักออกแบบ  ในการดูแลรักษาเว็บนี้แล้วเคยได้ยินจากหลากหลายผู้คนของผู้ทดสอบที่เกี่ยว กับความต้องการที่อยากจะรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นฐานของอักษรเว็บ
คณะ ผู้เชี่ยวชาญ-นักพัฒนาเว็บ,ช่างเว็บและนักออกแบบประเภท  ข้อมูลเชิงลึกที่นำเสนอไป เป็นสาเหตุของกฎพื้นฐานเว็บแบบตัวอักษรที่แตกต่างจากดั้งเดิมของระแบบตัว อักษร ไม่ว่าจะเป็นศิลปินกราฟิกแบบดั้งเดิมออกแบบเว็บหรือนักพัฒนาแต่ที่นี่เป็น สามลำดับแรกที่จะต้อง“รู้พื้นฐาน ”ของอักษรเว็บ

1. อนุญาติให้ใช้สิทธิ์แบบตัวอักษร
คือสามารถใช้แบบอักษรเดสก์ทอปและโหลดบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้? สำหรับแบบอักษรเว็บที่จะต้องรักษาสิทธิ
ไม่ สามารถตัวอย่างเช่นไม่สามารถใช้แบบอักษรของระบบและนำไปขึ้นบนเว็บ เพียงเพราะมีใบอนุญาติให้  ระบบตัวอักษรจุดนี้ถูกขยายโดยแต่ละ  พีเซนเตอร์  แบบอักษรบางอย่างบนคอมพิวเตอร์ของอาจได้รับการติดตั้งพร้อมกับใบสมัครดัง นั้นจึงต้องระมัดระวังและตรวจสอบใบอนุญาติตัวอักษรให้ดีเพื่อให้แน่ใจว่ายัง มีสิทธิที่จะใช้ตัวอักษรบนเว็บได้
2 คุณภาพของตัวอักษร  
จะเลือกแบบอักษรพิมพ์ที่ดูดีบนหน้าจอได้อย่างไร ?
คือ การทดสอบมักจะถามเกี่ยวกับนักออกแบบวิธีที่ดีที่สุดเพื่อตรวจสอบคุณภาพของ ตัวอักษร เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้เพิ่มคุณลักษณะแสดงตัวอย่างเบราว์เซอร์ไปยังเว็บ Fonts.com บริการแบบอักษรนี้จะช่วยให้สามารถดูวิธีแบบอักษรที่ปรากฏในเบราว์เซอร์ที่ แตกต่างกันและมีการดำเนินงานตั้งค่าแบบอักษรการแสดงผลระบบที่แตกต่างกัน
3 การเลือกตัวอักษร
จะแสดงให้ลูกค้าเห็นอย่างไรว่าอักษรเว็บที่แตกต่างกันในระหว่างขั้นตอนความคิดสร้างสรรค์ของการออกแบบเว็บโดยไม่ต้องซื้อ ?
แต่ละตัวอักษร?มีคำตอบที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการแก้ปัญหาตัวอักษรเว็บที่เราใช้เป็น
ตัวอย่าง เช่น Fonts.com เว็บแบบอักษรมืออาชีพ จะได้รับสิทธิการดาวน์โหลด 50 เดสก์ทอปต่อเดือน นี้จะช่วยให้มีความสามารถที่จะใช ้และเล่นกับการทดสอบเรื่องที่ 3. Web Fonts: The Need to Know Basics
แบบอักษรเว็บ : ที่จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับพื้นฐาน
ที่มาข่าวสารคอลัมน์:http://blog.fonts.com/2012/01/17/web-fonts-the-need-to-know-basics/
เนื้อหาข่าวสารต้นฉบับที่คัดลอกมา : Posted in: fonts.com• Written by:  Bill Davis


As moderator of a recent AIGA Chicago panel, “The New Web Typography,” I was reminded of how many designers and developers are still looking for a quick primer on Web font basics.
If you were one of the 120 designers in attendance, then you heard from the diverse range of panelists about the need to know more about the fundamentals of Web fonts. Our panel of experts – a Web developer, a Web engineer, and a type designer – offered insights into why the basic rules of Web fonts differ from the traditional world of system fonts.
Whether you’re a traditional graphic artist, a Web designer or developer, here are the top three “need to know basics” of Web fonts. For those who would like to see the AIGA Chicago presentation, check out the slide show at  http://www.slideshare.net/Monotype_Imaging/new-web-typography.

What Web font tips would you add to this list? What questions do you have? E-mail me at Bill@Fonts.com and please let me know.

1. Font Licensing
Can you take your desktop fonts and load them on a Web server?
For Web fonts, you have to secure the rights. For instance, you can’t take a system font and put it up on the Web just because you have the license to the system font. This point was amplified by each of the presenters. Some fonts on your computer may have been installed with an application, such as Adobe® Creative Suite® software. So you have to be careful and check the font licenses to ensure you have the right to use them on the Web.
You will find that there are some system fonts that are not yet Web fonts. The list of new Web fonts grows each day. However, if the font is exclusive to a foundry and not available through resellers, you may need to check with that foundry as to whether and when the Web font version will be available.
2. Font Quality
How do you choose print fonts that will look good on a screen?
Testing. Often designers ask about the best ways to determine font quality. The answer is testing. As you select fonts, you also need to build out Web pages in order to view your font choices on screen and across multiple Web browsers.
Recently we added a browser preview feature to the Fonts.com Web Fonts service. This allows you to see how fonts appear in different browsers, and with different operating system font-rendering settings.
3. Font Selection
How do you show clients different Web fonts during the creative stage of a Web design without having to buy each font?
There are different answers based on the Web font solutions you use. For example, the Fonts.com Web Fonts professional tier entitles you to 50 desktop downloads per month. This gives you the ability to use, play with and test fonts as part of your subscription during the client comp phase. The alternative is to make an investment in the desktop fonts so you can use them not only for Web design comps, but for any kind of print and Web project.

คำแปลโดยตรงที่ใช้เครื่องมือแปลของ Google translate

เรื่องที่ 3. Web Fonts: The Need to Know Basics
เป็น ผู้ดูแลของแผงล่าสุด AIGA ชิคาโก "Typography เว็บใหม่" ผมนึกถึงนักออกแบบหลายวิธีและนักพัฒนาจะยังคงมองหา primer รวดเร็วบนพื้นฐานตัวอักษรเว็บ
หาก คุณเป็นหนึ่งในนักออกแบบ 120 ในการดูแลรักษาแล้วคุณเคยได้ยินจากหลากหลายของประจบประแจงเกี่ยวกับความจำ เป็นที่จะรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นฐานของอักษรเว็บ คณะ ผู้เชี่ยวชาญของเรา - นักพัฒนาเว็บ, วิศวกรเว็บและนักออกแบบประเภท - ข้อมูลเชิงลึกที่นำเสนอไปทำไมกฎพื้นฐานของแบบอักษรที่แตกต่างจากเว็บโลกดั้ง เดิมของตัวอักษรสำหรับระบบ
ไม่ ว่าคุณจะเป็นศิลปินกราฟิกแบบดั้งเดิมออกแบบเว็บหรือนักพัฒนาที่นี่เป็นชั้น ที่สาม "ต้องรู้พื้นฐาน" ของอักษรเว็บ สำหรับ ผู้ที่ต้องการจะดูงานนำเสนอ AIGA ชิคาโก, ตรวจสอบการนำเสนอภาพนิ่งที่ http://www.slideshare.net/Monotype_Imaging/new-web-typography
อะไรเคล็ดลับอักษรเว็บที่คุณจะเพิ่มรายการนี​​้ คุณทำอะไรคำถามได้หรือไม่ E-mail me at Bill@Fonts.com และโปรดแจ้งให้เราทราบ
1 อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ตัวอักษร
คุณสามารถใช้แบบอักษรเดสก์ทอปของคุณและโหลดพวกเขาบนเว็บเซิร์ฟเวอร์?
สำหรับ แบบอักษรเว็บที่คุณต้องรักษาสิทธิ ตัวอย่างเช่นคุณไม่สามารถใช้แบบอักษรของระบบและนำไปขึ้นบนเว็บเพียงเพราะคุณ มีใบอนุญาตให้ตัวอักษรระบบ จุดนี้ถูกขยายโดยแต่ละพิธีกร แบบอักษรบางอย่างบนคอมพิวเตอร์ของคุณอาจได้รับการติดตั้งพร้อมกับใบสมัคร เช่น Adob​​e ® Creative Suite ®ซอฟต์แวร์ ดังนั้นคุณจะต้องระมัดระวังและตรวจสอบใบอนุญาตตัวอักษรเพื่อให้แน่ใจว่าคุณ มีสิทธิที่จะใช้พวกเขาบนเว็บ
คุณ จะพบว่ามีบางตัวอักษรสำหรับระบบที่ยังไม่อักษรเว็บ รายการแบบอักษรที่เว็บใหม่เติบโตในแต่ละวัน แต่ ถ้าตัวอักษรเป็นพิเศษเพื่อหล่อและไม่สามารถใช้ได้ผ่านตัวแทนจำหน่ายคุณอาจ ต้องตรวจสอบกับโรงหล่อที่เป็นไปได้ว่าและเมื่อรุ่นตัวอักษรเว็บจะสามารถใช้ ได้
2 คุณภาพตัวอักษร
คุณจะเลือกแบบอักษรพิมพ์ที่จะดูดีบนหน้าจอได้อย่างไร
การ ทดสอบ มักจะถามเกี่ยวกับนักออกแบบวิธีที่ดีที่สุดเพื่อตรวจสอบคุณภาพตัวอักษร คำตอบคือการทดสอบ ขณะที่คุณเลือกแบบอักษรที่คุณยังต้องสร้างออกหน้าเว็บในการสั่งซื้อเพื่อดู ตัวเลือกแบบอักษรของคุณบนหน้าจอและเบราว์เซอร์หลายเว็บ
เมื่อ เร็ว ๆ นี้เราได้เพิ่มคุณลักษณะแสดงตัวอย่างเบราว์เซอร์ไปยังเว็บ Fonts.com บริการแบบอักษร นี้จะช่วยให้คุณสามารถดูวิธีแบบอักษรที่ปรากฏในเบราว์เซอร์ที่แตกต่างกันและ มีการดำเนินงานตั้งค่าแบบอักษรการแสดงผลระบบที่แตกต่างกัน
3 การเลือกตัวอักษร
คุณแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าอักษรเว็บที่แตกต่างกันในระหว่างขั้นตอนความคิดสร้างสรรค์ของการออกแบบเว็บโดยไม่ต้องซื้อแต่ละตัวอักษร?
มี คำตอบที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการแก้ปัญหาตัวอักษรเว็บที่คุณใช้เป็น ตัวอย่างเช่น Fonts.com เว็บแบบอักษรมืออาชีพชั้นคุณได้รับสิทธิการดาวน์โหลด 50 เดสก์ทอปต่อเดือน นี้จะช่วยให้คุณมีความสามารถที่จะใช้เล่นกับการทดสอบและแบบอักษรเป็นส่วน หนึ่งของการสมัครสมาชิกของคุณในระหว่างขั้นตอนการลูกค้า comp ทาง เลือกที่จะทำให้การลงทุนในแบบอักษรเดสก์ทอปเพื่อให้คุณสามารถใช้พวกเขาไม่ เพียง แต่สำหรับเว็บ Comps การออกแบบ แต่สำหรับใด ๆ ของการพิมพ์และโครงการเว็บ

                              -------------------------------------------------------------------


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น