วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2556

แปล-สรุป บทความเรื่องที่ 2

แปล-สรุปบทความเรื่อง ที่ 2.
SA Innovation Summit 2012
SA นวัตกรรมใหม่ การประชุมสุดยอด 2012
เขียนโดย : Karl Mynhardt
แปลสรุปความโดย นางสาว ศุทธินี  แซ่ตั้ง
รหัสนักศึกษา  5411301905 กลุ่มเรียน 102
Contact  E-mail : suttinee2535@gmail.com
รายงานวิชา : ARTD2304 การออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์
วันที่ส่ง : 8 มกราคม 2556
                   ที่มา : http://behance.vo.llnwd.net/profiles24/339627/projects/5100265/d432e8890f1a483edb9ef8dcc73fc3cb.jpg


                          ที่มา : http://behance.vo.llnwd.net/profiles24/339627/projects/5100265/ac01f34f59fbbb2c66a542a467a8c79a.jpg


SA นวัตกรรมใหม่กับการประชุมสุดยอดในปี 2012การประชุมสุดยอด SA นวัตกรรมในปีที่5 ของผู้ประกอบการร่วมกันกับผู้นำและผู้สร้างนวัตกรรม K & I  ออกแบบโดยการใช้แนวความคิดในการสร้างตราสินค้าแบบบูรณาการเต็มรูปแบบ สำหรับงานปีนี้จะมีเอกลักษณ์ของกราฟิก การทดลองออกแบบโลโก้ หรือ การพิมพ์ และโฆษณาแบบดิจิตอล,โปสการ์ด,โปสเตอร์,เว็บไซต์กราฟิก   รูปแบบสำหรับงานในปีนี้ คือ ‘นวัตกรรมชั้นนำ - การแข่งขันของแอฟริกา’ ต้องการสร้างตราสินค้าที่สื่ิิอถึงความรู้สึกของแอฟริกันอย่างชัดเจนโดยต้อง ทำด้วยมือและใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำนั่นคือการออกแบบโครงสร้างที่จะืทำ โดยการใช้ตะปูเกลียวไม้และความสำคัญของการออกแบบครั้งนี้คือกาีรใช้เชือกผูก เข้าด้่วยกันกับตะปู เชื่อมโยงไปเรื่อยๆจนเกิดเป็นแบบที่ได้ออกแบบไว้และ
ชิ้นส่วนนี้สามารถมีการสร้างได้หลายข้อความ..นี่เป็นส่วนหนึงของนวัตกรรมใหม่เป็น
นวัตกรรมใหม่ที่สนุกน่าทดลองทำซึ่งในการประชุมครั้งนี้สามารถเสนอแนวความคิด
ตนเองได้แต่ต้องมีความคิดสร้างสรรค์พร้อมทั้งความสนุกสนานในการออกแบบ

เรื่องที่ 2. SA Innovation Summit 2012
SA นวัตกรรมใหม่ การประชุมสุดยอด 2012
ที่มาข่าวสารคอลัมน์:http://www.typographyserved.com/gallery/The-5th-SA-Innovation-Summit/5100265
เนื้อหาข่าวสารต้นฉบับที่คัดลอกมา : Posted in: typographyserved.com
• Written by: Karl Mynhardt
  • SA Innovation Summit 2012Logo / Adverts / Postcard / Posters / Newsletters / Web graphics / Documents

  • The SA Innovation Summit is in its 5th year of bringing together leaders, entrepreneurs and innovators.
  • K&i designed and conceptualised full integrated branding for this years event, including the identity graphics, Lab logo, multiple print and digital adverts, postcard, posters, website graphics, newsletters, e-mail signatures, campaign literature, and personalised gift and invitation.
  • The theme for the year's event was 'Leading innovation – Africa's competitive edge', and we wanted the branding to represent an African feel, handmade, creative and of course innovative. Based on traditional African curios, we substituted Scooby wire and beads with nails, embroidery thread, wood and laser engraving to produce a sophisticated, intricate and handmade piece. The networking and connectivity aspect is a key part of the summit, this was also highlighted using the string to tie parts together and also creating multiple messages.
  • Another part of the Innovation summit is it's fun and playful Innovation Summit Lab where people can pitch their ideas to a panel of judges. In keeping with the fun aspect along with the idea of making/building we designed the logo for the lab out of Lego.
  • We also had the pleasure in creating the year's Black Book and Note Book.
  • In 2011 we designed comprehensively for the theme 'Meet the Innovation Legends' and also created the Black Book.

คำแปลโดยตรงที่ใช้เครื่องมือแปลของ Google translate

เรื่องที่ 2. SA Innovation Summit 2012
SA 2012 นวัตกรรมการประชุมสุดยอด
รูปแบบ / โปสการ์ดโฆษณา / / / โปสเตอร์จดหมายข่าว / เว็บกราฟิก / เอกสาร
การประชุมสุดยอด SA นวัตกรรมคือในปีที่ 5 ของผู้ประกอบการร่วมกันนำผู้นำและผู้สร้างนวัตกรรม
K & I ออกแบบและการสร้างตราสินค้าแบบบูรณาการแนวความคิดเต็มรูปแบบสำหรับเหตุการณ์ นี้ปีรวมทั้งกราฟิกเอกลักษณ์โลโก้ Lab, พิมพ์และโฆษณาหลายดิจิตอล, โปสการ์ด, โปสเตอร์, กราฟิก, เว็บไซต์จดหมายข่าวลายเซ็นอีเมลวรรณกรรมหาเสียงและของขวัญส่วนบุคคลและได้ รับเชิญ
ธีม งานในปีนี้ 'นวัตกรรมชั้นนำ - การแข่งขันของแอฟริกา' และเราต้องการสร้างตราสินค้าให้เป็นตัวแทนของความรู้สึกแอฟริกันที่ทำด้วย มือและความคิดสร้างสรรค์ของหลักสูตรนวัตกรรม จากแอฟริกันโบราณแบบดั้งเดิมที่เราใช้แทนลวดและลูกปัด Scooby กับเล็บเย็บปักถักร้อยด้ายไม้และแกะสลักเลเซอร์ในการผลิตที่มีความซับซ้อน ชิ้นซับซ้อนและทำด้วยมือด้านเครือข่ายและการเชื่อมต่อเป็นส่วนสำคัญของการ ประชุมสุดยอดนี้เป็นไฮไลต์ยังมีการใช้สตริงที่จะผูกเข้าด้วยกันและชิ้นส่วน ยังมีการสร้างหลายข้อความ
เป็น ส่วนหนึ่งของการประชุมสุดยอดนวัตกรรมก็คือมันนวัตกรรม Lab สนุกและขี้เล่นประชุมสุดยอดซึ่งผู้คนสามารถโยนความคิดของตนไปยังแผงของผู้ พิพากษา ในการรักษาด้วยความสนุกสนานด้านพร้อมกับความคิดของการทำ / สร้างเราออกแบบโลโก้สำหรับห้องปฏิบัติการออกจากเลโก้
นอกจากนี้เรายังมีความสุขในการสร้างสีดำเล่มปีและสมุดบันทึก
ในปี 2011 เราได้รับการออกแบบกว้างสำหรับรูปแบบ 'พบตำนานนวัตกรรม' และยังสร้างสีดำเล่ม


                             ---------------------------------------------------------------------------ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น