วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2556

15/01/2556

      วัน อังคาร ที่  15  มกราคม  2556

               ตรวจไฟล์งาน ฟอนต์ลายมือ และสอนวิธีการเปลี่ยนชื่อไฟล์งานใหม่ พร้อมทั้งมีวีดีโอให้ดูวิธีการเปลี่ยนไฟล์ฟอนต์อย่างเข้าใจให้ง่ายขึ้น
- การตรวจดู F5 เพื่อเทสตัวอักษรทั้งหมดว่า ระยะช่องไฟเสมอกันแล้วหรือยัง ?
- เมื่อดูว่าตัวอักษรทั้งมีระยะช่องไฟที่เสมอกันแ้ล้ว
- ก็มาดูวิธีเซฟจาก  AAA-Watin-Suttinee-2012 ให้เปลี่ยนเป็น CRU-Suttinee-Hand-Written
           1.ไปที่ Format > Naming
           2. คลิกไปที่ Windows Unicode BWP (UCS-2)
- โดยเปลี่ยนช่องที่ 2,5,7 และ 8 ให้เปลี่ยนแค่ข้างหน้าแทน AAA
-  Version เป็น 0.001 เมื่อเสร็จคลิกที่ Advanced
* เมื่อเข้ามาหน้า Advanced Naming 
ช่องที่ 2 ซ้ายมือให้เปลี่ยนเป็นชื่อ-นามสกุลเราโดยใช้เป็นภาษาอังกฤษ
ช่องที่ 5 ซ้ายมือเปลี่ยนเป็น  CRU-Suttinee-Hand-Written
ช่องที่ 2 ขวามือ ให้เปลี่ยนเป็น artd2304-suttinee.blogspot.com
ช่องที่ 6 ขวามือ ให้เปลี่ยนเป็น CRU-Suttinee-Hand-Written
          3. คลิก Macintosh Roman
ให้เปลี่ยนเหมือน  Windows Unicode BWP (UCS-2) ทั้งหมด ~
จากนั้นก็ ให้  Save As  แล้วพิมพ์เป็นชื่อไฟล์งานว่า CRU-Suttinee-Hand-Written

        #งาน   ฟอนต์ลายมือ ให้ทำเป็น ตัวหนา/เอียง/ปกติ โดยใช้เครื่องมือ Transform ( F6 )
ขยาย ส่ง 4 ตัว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น