วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2556

Text Effect: วิธีทำตัวอักษรส่องแสงเป็นประกาย ด้วย Photoshop

Text Effect: วิธีทำตัวอักษรส่องแสงเป็นประกาย ด้วย Photoshop

by :: Parkzz 

 
มาอีกแล้วกับการทำเอฟเฟคให้กับตัวอักษร ด้วย Photoshop (Photoshop text effect tutorials) คราวนี้ขอนำเสนอวิธีทำให้ตัวอักษรส่องแสงแวววับเป็นประกาย ด้วยสีสันที่สดใส ดูมีชีวิตชีวา เริ่มกันเลยดีกว่า

หมายเหตุ: ในที่นี้ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS3

1. ใส่สีพื้นหลังเป็นสีดำ จากนั้นให้ใช้เครื่องมือ Type Text Type Tool พิมพ์ตัวอักษรตามต้องการ โดยให้ตัวอักษรเป็นสี #fff43e ในที่นี้ใช้ตัวอักษร "Motor Oil 1937 M54"


2. ดับเบิ้ลคลิกที่ Layer ตัวอักษร และกำหนดค่า Layer style ดังรูป
- Outer Glow: เปลี่ยนสีที่ Structure เป็นสี #fff43e และเพิ่ม Quality Range เป็น 100

- Inner Glow: เปลี่ยนสีที่ Structure เป็น #fff43e เปลี่ยนขนาด Elements เป็น 10 และเปลี่ยนค่า Quality Range เป็น 60


เสร็จแล้วให้เลือก OK จากนั้นให้เปลี่ยนค่า Layer fill เป็น 0%

จะได้ดังรูป

3. คัดลอก Layer ตัวอักษร โดยคลิกขวาที่ Layer เลือก Duplicate Layer จากนั้นให้ดับเบิ้ลคลิกที่ Layer และกำหนดค่า Layer style ดังรูป

- Inner Glow: ตั้งตามค่าเริ่มต้น

- Bevel and Emboss: เปลี่ยนค่า Size เป็น 2 และค่า Gloss Contour เป็น Ring - Double และให้ติ๊กเลือก Anti – aliased ด้วย

 
 - Contour: ติ๊กเลือก Anti – aliased

 เสร็จแล้วให้เลือก OK จากนั้นให้เปลี่ยนค่า Layer fill เป็น 0%

จะได้ดงรูป

4. ขั้นตอนต่อไป ให้สร้าง Layer ใหม่ กำหนดสี Foreground เป็นสีขาว ในที่นี้จะตั้งชื่อ Layer ว่า "Sparkles" จากนั้นก็ให้โหลด Sparkle Brushes by ~Scully7491 แล้วเลือกใช้ Brush Tool Brush Tool ปรับขนาดหัวแปรงให้เหมาะกับชิ้นงาน แล้ววาด brush ลงไปในตำแหน่งที่ต้องการให้มีแสงประกาย ดังรูป

 5. จากนั้นให้คัดลอก Layer Sparkles อีกสอง Layer โดยตั้งชื่อว่า Vertical Blur และ Horizontal Blur

- เลือก Layer "Vertical Blur" แล้วไปที่ Filter > Blur > Motion Blur เปลี่ยนค่า Angle เป็น 90 และค่า Distance เป็น 100 pixels

6. และแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้าย ให้สร้าง Layer ใหม่ ตั้งชื่อว่า color ไปที่เครื่องมือ Brush Tool Brush Tool เลือกหัวแปรงแบบนุ่ม ปรับขนาดตามความเหมาะสม ในที่นี้ 250px ป้าย brush ลงใน Layer โดยเลือกใช้สีที่สดใส ปะปนกันไป ให้ครอบคลุมตัวอักษรทั้งหมด ดังรูป

 จากนั้นให้เปลี่ยนค่า Blend Mode เป็น Col

จะได้


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น